Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over de verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

  • Wij beheren zelf, met de grootste zorgvuldigheid, uw gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  • Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail als u zich daar op geabonneerd hebt. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief of een mail sturen naar info@badeendwinkelb2b.nl

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

  • Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt alleen met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan de vervoerder van uw pakket en aan de betalingsprovider.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

  • Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?

  • U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op data portabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie..
  • Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen kunt u inloggen op uw account om de data te bewerken of te verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij?

  • Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

  • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft

  • Indien u van mening bent dat BadeendwinkelB2B uw persoonsgegevens niet correct verwerkt kunt u per e-mail of telefoon contact met ons opnemen. Wij zullen dan binnen drie werkdagen na ontvangst contact met u opnemen om te proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.Mocht u nog vragen hebben over uw persoonlijke gegevens of wilt u nog ergens anders informatie over hebben aarzel dan niet en neem contact met ons op.

info@badeendwinkelb2b.nl